Lyrics

Lokua Kanza- Life lyrics

on

(Lokua Kanza Life Lyrics)

Pinzoli etangi na ebale
nakokoka te te kozanga yo
fololo na yo na bombaki
kati ya motema
mpo te na banzaka yo
Pont: bolingo na ngaï
nalinga yo, nalingi yo pona libela
bolingo na ngaï
nalula yo kumba ngaï na mboka
na yo (3x)
Moyi ebimi na banzi yo
nakokoka te te kozanga yo
kitoko na yo lokola sanza
soki yo oseki minzoto engali
Pont: bolingo na ngaï…
kumba ngaï na mboka na yo (ad lib)

About AfrosAfrica

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *